Recursos de terceros

A continuación está la lista de recursos gratuitos descargados del portal Sketchfab.com.
Agradecemos enormemente por distribuir de forma abierta estos modelos 3D:

https://sketchfab.com/3d-models/wooden-barricade-blood-c67afba415534358b80afc60ed13c447
https://sketchfab.com/3d-models/crates-bf812d98bfd3449f9a6daf75540174c8
https://sketchfab.com/3d-models/viking-house-15bffff294154ee991b872bb1f86928d
https://sketchfab.com/3d-models/arbol-descarga-50ff6bf3f24045e0a345101fa603b5c6
https://sketchfab.com/3d-models/lose-the-moose-900cafbf2ee3444d823026bd417010f0#download
https://sketchfab.com/3d-models/tower-aa58da53383f4eb99f1be26ddab7a6ec
https://sketchfab.com/3d-models/viking-watch-tower-5cd42c3ef75748e0b57f25247f073d53
https://sketchfab.com/3d-models/viking-ship-beff0922dbd6415dbe7c4aafc2f51f12
https://sketchfab.com/3d-models/staff-c2ef8b7150124d18b1edfcb637fcb838
https://sketchfab.com/3d-models/white-mage-staff-58452ebcefb043b48bd146536c02b481
https://sketchfab.com/3d-models/dark-druid-staff-b927868476034a619f4476d06417dc97
https://sketchfab.com/3d-models/staff-dec1d2ef77fa4ca3ba09dd544ad1940c
https://sketchfab.com/3d-models/farm-cow-barn-bbcb26e0d16944ff977b7c484cd761ac
https://sketchfab.com/3d-models/estandartes-y-banderas-c3a36e64efbe4a6ba2d8e4246e575f88
https://sketchfab.com/3d-models/fireplace-e303480e5fd1402f968124a2e114f558
https://sketchfab.com/3d-models/forge-heaj-3e091907834b416da4fbbe3ef7338339#download
https://sketchfab.com/3d-models/assets-low-poly-7322db55a7764506aafc58f37a565461
https://sketchfab.com/3d-models/medieval-stall-4a5a40e78e4b481bafbb576303f992cd
https://sketchfab.com/3d-models/medieval-fireplace-free-36b73510064943d2b7a08918339dfb99
https://sketchfab.com/3d-models/tools-5df26f0a4243469e8d83dc9ce8665279
https://sketchfab.com/3d-models/lantern-24c99e7b17774718a0b0b793a8c11ede
https://sketchfab.com/3d-models/medieval-bookcase-86d0148ab525424ea3bdea13430d476e
https://sketchfab.com/3d-models/japanesse-styled-well-f3f06f32cfb34f18b4882662d21ca80a
https://sketchfab.com/3d-models/sheep-shed-024cd7a8d35147c8b3e3064685c6bf4b
https://sketchfab.com/3d-models/trenton-celtic-tent-f4696719dbb846f6950e07f93062582a
https://sketchfab.com/3d-models/modular-interior-medieval-building-games-updated-9927d85ef1364c55abc4f218e2951d7d
https://sketchfab.com/3d-models/bridge-545a57d9785443bca9b135da2e497bc0
https://sketchfab.com/3d-models/well-1a769a9b3c084dd680da406ff2eabd40
https://sketchfab.com/3d-models/shop-a1242d77341545b59c50960395753f3a
https://sketchfab.com/3d-models/hut-8fb506cdbfb94c80b4e01954f2ec803e
https://sketchfab.com/3d-models/tavern-ba55f4db70b84764aca24f250595f425
https://sketchfab.com/3d-models/common-table-and-chair-5929c9af641f45a687f028f7a0d90039
https://sketchfab.com/3d-models/palisade-wall-low-poly-1bb195ca9fd4468da3ea4fbedcc4b77f
https://sketchfab.com/3d-models/wooden-table-and-chair-884d232f9cd54b6c8c41b6bf357c704f
https://sketchfab.com/3d-models/skull-lamp-37324bea521540f4b6e272d4ab8f28db
https://sketchfab.com/3d-models/jungle-temple-b55c572b0c90434f9b6097f281ddb2c2
https://sketchfab.com/3d-models/tower-aa58da53383f4eb99f1be26ddab7a6ec
https://sketchfab.com/3d-models/mossy-stone-wall-238c2af61ece44d5869a766d13764bfa
https://sketchfab.com/3d-models/jungle-tree-46f83ec5f6c04abf9d509c1070f67d1e
https://sketchfab.com/3d-models/corn-corn-corn-10187bc37c9e42ef8770b28452ee7cd3
https://sketchfab.com/3d-models/old-plow-e916b3a83cd64cd6a1797a854eb20bf1
https://sketchfab.com/3d-models/barn-74b1aab3f9e04080919a8f4215e2bb3e
https://sketchfab.com/3d-models/horse-stable-c510f246b5b44027b4fa52f44982aa73
https://sketchfab.com/3d-models/fruit-veg-market-cf9d11b27bf7478a857a6abcbbb00cd3
https://sketchfab.com/3d-models/fences-lowpoly-422193af2bc84f08a1b590385f43f36f
https://sketchfab.com/3d-models/cage-for-many-things-4460c58b184244d8906ae6b822ff1ccd
https://sketchfab.com/3d-models/sunken-anchor-e654cb6e6e2c4217a7decb6bb9c0010d
https://sketchfab.com/3d-models/stone-array-3d02b69773c543b49704a92e2053fe45
https://sketchfab.com/3d-models/bone-portal-54b1a5e235f94c9ca3244da6f0e7940f
https://sketchfab.com/3d-models/medieval-props-ba5f7f426b6847e7bcb67c9dd378b5b5
https://sketchfab.com/3d-models/torch-238cd6056e2940debb4f67fc24c6df35
https://sketchfab.com/3d-models/donkeymotions-380f6f6db0b3480c98fe1fe3cba308ef
https://sketchfab.com/3d-models/old-plow-e916b3a83cd64cd6a1797a854eb20bf1
https://sketchfab.com/3d-models/american-elm-tree-3d605019f2e4422a98bed4875eb378c0
https://sketchfab.com/3d-models/tree-stump-diorama-002239559fc3402ea07c14337bc23ce0
https://sketchfab.com/3d-models/3-english-oak-set-quercus-robur-updated-750fac732a8c453e9dd748f1396275fa#download
https://sketchfab.com/3d-models/alchemist-table-8d788a59fd8349a982a2d61964a5b485
https://sketchfab.com/3d-models/medieval-food-stall-7d9b2922dd0941dab820c4763078c789
https://sketchfab.com/3d-models/african-olive-9ac2e799b40b4d129074ee04c4e6a57f
https://sketchfab.com/3d-models/old-tree-5793911821d04f73926ac4ab1d46727a#download
https://sketchfab.com/3d-models/cave-gate-stylized-0f29271be80f4c7593964afabd4e5fbc#download
https://sketchfab.com/3d-models/tower-wooden-dcf91dc102d04da4bfa9d59c1ed6c1fa
https://sketchfab.com/3d-models/abbey-wall-ruins-37936ba6a1674f15be60075315469a43
https://sketchfab.com/3d-models/ancient-ruins-modular-c277e5acad5849bc913e76d3fdbf32a3#download
https://sketchfab.com/3d-models/medieval-tavern-interior-a6ec705962014a77a38f3770d0853aab#downloadv
https://sketchfab.com/3d-models/argon-raft-dbbf07018a534e2eab54e94d50ed5020
https://sketchfab.com/3d-models/pirate-ship-4ee306824b934cf0a833a97da5b277bf
https://sketchfab.com/3d-models/medieval-wood-house-6c2d732895514fd9b62db9ab9feb9e26
https://sketchfab.com/3d-models/red-dragon-bust-92fefac5f4114b9580fce671db6c7080
https://sketchfab.com/3d-models/rope-bridge-80e930f984174748bd8ef78a084b7686
https://sketchfab.com/3d-models/iberian-market-51a94cabda344ebcb579476b16296dfb
https://sketchfab.com/3d-models/fire-dragon-cf745691e2734c94b7f416232c3d6955
https://sketchfab.com/3d-models/fantasy-light-plant-55eb0ab1590f4de59ddd9c874ec90b67#download
https://sketchfab.com/3d-models/the-cave-of-eternity-db7952f26213449ea35a7f6099b91005#download
https://sketchfab.com/3d-models/treea-d44222f5e9994ad6b4a975951c0ada44
https://sketchfab.com/3d-models/alien-plant-cydrakoniss-d940adfc452146efacc2cbb63fa2c01d
https://sketchfab.com/3d-models/projet-aaron-rock-and-roots-aa13153176ac42b2a2b64e79f6eaeb91#download
https://sketchfab.com/3d-models/project-aaron-root-bridge-684357068f3449bb8758d3e8fa444ab0#download
https://sketchfab.com/3d-models/da-plant-548cc982989a48bf9549334e5e425a59#download
https://sketchfab.com/3d-models/mushroom-tree-a91dca72963242739dd3cc2e60637869#download
https://sketchfab.com/3d-models/great-bald-cypress-dca97787b1b24fd8a0fb6bb536e383e3#download
https://sketchfab.com/3d-models/shrine-of-the-oracle-a17d5aa5f7544e8e9cb602b1ed1925a3
https://sketchfab.com/3d-models/african-baobab-med-4c215a46c9a84db1a73e9331522a6462
https://sketchfab.com/3d-models/house-04002b70c859403190aab57442fee5dc
https://sketchfab.com/3d-models/simple-medieval-house-7ff2c36064df49038285d346d01c06d0
https://sketchfab.com/3d-models/age-of-empire-ii-barracks-24fd547e44894225b98d3bc4a52c07c8
https://sketchfab.com/3d-models/house-6a834c1320c245ac87d16784683aeeec
https://sketchfab.com/3d-models/mushrooms-a2552cfb13f84695b0d470bd5f19d559
https://sketchfab.com/3d-models/dungeon-2ee94272dbf5456792eb9909c4638d1d
https://sketchfab.com/3d-models/dungeon-modular-set-v2-174d66bb2ba6434b91da333aa055dc77
https://sketchfab.com/3d-models/dungeons-acaae142a14549248234ce3fe68b2e5b
https://sketchfab.com/3d-models/dungeon-2ee94272dbf5456792eb9909c4638d1d
https://sketchfab.com/3d-models/store-item-25-snake-dragon-hydra-head-30078cfac1f54f159c2a483fa8c875a0
https://sketchfab.com/3d-models/tower-a74480c2e6e342d1acc80a506a76cba9
https://sketchfab.com/3d-models/medieval-tower-6c821f2aae3b4e8db5d94c6f48fb568b
https://sketchfab.com/3d-models/viking-watch-tower-5cd42c3ef75748e0b57f25247f073d53
https://sketchfab.com/3d-models/medieval-blacksmith-2e4f2725963644c685419dea1e4430df
https://sketchfab.com/3d-models/medieval-wooden-cart-c4ee19920e9b45aaa6ebe37839b1ad2a
https://sketchfab.com/3d-models/medieval-ruin-tample-2bb4d9e8fe9a4bb5bc54b1f200b7a9cc
https://sketchfab.com/3d-models/japanese-house-minka-1b757cde000240cb84d571032946bfe6
https://sketchfab.com/3d-models/lake-town-house-8ae274c3b2594e2eb43fd57ad3ecd3c0
https://sketchfab.com/3d-models/viking-watch-tower-5cd42c3ef75748e0b57f25247f073d53
https://sketchfab.com/3d-models/desert-houses-86153c62aa684ab1a5e0caeaa0450ca2
https://sketchfab.com/3d-models/poor-desert-house-64310fbd9b1640cdbf04f5f12ad58ba2
https://sketchfab.com/3d-models/desert-house-01-7649a03206864931a3c118ec14d8ac3c#download
https://sketchfab.com/3d-models/desert-hut-ad1f6c952cc342258f13177131361fdc
https://sketchfab.com/3d-models/nord-house-e86dd1bc858347f58d97330f258e0c9e
https://sketchfab.com/3d-models/medieval-house-h3-annielihta-4f7da288d8734abba7dd242815f93508#download
https://sketchfab.com/3d-models/stone-church-in-karuna-finland-d79d30e39182482f8655b01ea77879d5#download
https://sketchfab.com/3d-models/nordic-longhouse-66c0ad3b1b684f29b00a6cfaf17eee5a

¡Apoyanos!

Desarrollamos Argentum 20 con nuestra pasión y esfuerzo para darle a la comunidad un juego de calidad que puedan disfrutar.
¡Todo totalmente gratis!

Si disfrutás del juego y querés ayudarnos en el desarrollo, podés convertirte en Patreon o ayudarnos con un Cafecito.